Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 preferential schulze en 2011-05-29T00:00:00Z 2011-06-12T23:59:59Z 200 Tim Starling|Abbasjnr|Werdna|Ral315|Matanya|Mardetanha|Jon Harald Søby 2 gpg 200 https://wikimedia.amellus.net/index.php/Special:SecurePoll board-vote-2011 1 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w 1 Volitve v odbor zaupnikov Wikimedie 2011 Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 Dobrodošli na volitvah v Wikimedijin odbor zaupnikov 2011. Izvolili bomo tri ljudi, ki bodo predstavniki skupnosti uporabnikov raznih projektov Wikimedije. Pomagali bodo izdelati smernice prihodnjega delovanja projektov Wikimedije, tako posameznih kot skupno in predstavljali bodo <em>vaše</em> interese in skrbi v odboru zaupnikov. Odločali bodo o načinih pridobivanja prihodkov in o porazdelitvi pridobljenega denarja. Prosimo, pozorno preberite predstavitve kandidatov in njihove odgovore na vprašanja, preden glasujete. Vsak kandidat je spoštovan uporabnik, ki je prispeval nezanemarljivo količino časa in dela, da bi ti projekti postali gostoljubno okolje za zbiranje in prosto distribucijo človeškega znanja. Prosimo, rangirajte kandidate v skladu s svojimi preferencami tako, da vpišete številko poleg okvirčka (1 = najljubši kandidat, 2 = drugi najljubši ...). Isto preferenčno številko lahko dodelite večim kandidatom, prav tako lahko kandidate pustite tudi nerangirane. Predpostavljeno je, da so vam rangirani kandidati ljubši od nerangiranih in da vam je vrstni red nerangiranih kandidatov nepomemben. Zmagovalec volitev bo izračunan po Schulzejevi metodi<!-- ni še odločeno -->. Za podrobnejše informacije se obrnite na uradne strani volitev. Za več informacij poglejte: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- Not decided yet! --> Welcome to the 2011 election for the Wikimedia Board of Trustees. We are voting for three people to represent the community of users on the various Wikimedia projects. They will help to determine the future direction that the Wikimedia projects will take, individually and as a group, and represent <em>your</em> interests and concerns to the Board of Trustees. They will decide on ways to generate income and the allocation of moneys raised. Please read the candidates' statements and responses to queries carefully before voting. Each of the candidates is a respected user, who has contributed considerable time and effort to making these projects a welcoming environment committed to the pursuit and free distribution of human knowledge. Please rank the candidates according to your preferences by filling in a number beside the box (1 = favourite candidate, 2 = second favourite, ...). You may give the same preference to more than one candidate and may keep candidates unranked. It is presumed that you prefer all ranked candidates to all not ranked candidates and that you are indifferent between all not ranked candidates. The winner of the election will be calculated using the Schulze method<!-- Not decided yet! -->. For more information, see the official election pages. For more information, see: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- Not decided yet! --> Ta glas bo oddan na strežnikih, ki jih upravlja [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Kliknite spodnji gumb za prehod na volilni strežnik. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 201