Pripomočki

Spodaj je seznam posebnih pripomočkov (opisanih z opredelitvami), ki jih lahko uporabniki vključijo v svojih nastavitvah. Ta pregled omogoča preprost dostop do sistema za dolocitev opisa in kode posameznih pripomočkov.