Šolska medicinska sestra

Iz Wikiknjig
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Poklic šolske medicinske sestre se je prvič pojavil leta 1902 v Združenih državah Amerike, prva medicinska sestra, ki je začela z šolsko zdravstveno nego je bila Lina Rogers. Vloga šolske medicinske sestre je, da pripomore k boljšem razvoju in blagostanju otrok in mladostnikov v šolah. Prav tako šolska medicinska sestra izvaja primarno zdravstveno varstvo, se vključuje v šolski tim in izvaja izobraževanja poveza z zdravjem.

Začetki šolske zdravstvene nege[uredi]

Prva šolska medicinska sestra Lina Rogers se je pojavila leta 1902 v Združenih državah Amerike, ki je začela s šolsko zdravstveno nego. Bila je ustvarjena za zmanjševanje potreb v zvezi z nalezljivimi boleznimi. Po enem mesecu uspešnega dela se je razširila in se ohranila vse do danes. [1]

Vloga šolske medicinske sestre[uredi]

Vloga šolske medicinske sestre je, da pripomore k boljšem razvoju in blagostanju otrok in mladostnikov v šolah. Prav tako šolska medicinska sestra izvaja primarno zdravstveno varstvo, se vključuje v šolski tim in izvaja izobraževanja povezana z zdravjem. [2]

Združenja šolskih medicinskih sester[uredi]

Nacionalno združenje šolskih medicinskih sester (National Association of School nurses – NASN) šolsko zdravstveno nego opredeli kot: specializirano prakso zdravstvene nege, ki je osredotočena na dobro počutje in vse življenjske dosežke šolskih otrok in mladostnikov. Nacionalno združenje medicinskih sester je opredeljeno na sedem temeljnih kategorij, ki jih šolska medicinska sestra izvede za izboljšanje zdravje otrok in mladostnikov. Torej po Nacionalnem združenju šolska medicinska sestra zagotavlja neposredno oskrbo učencev, zagotavlja zdravstveno storitev, pregled in napotitev zdravstvenih stanj, promovira zdravo šolsko okolje, promovira zdravje, ima vodilno vlogo pri zdravstveni politiki in programih, je vez med šolskim osebjem, družino, zdravstvenimi delavci in skupnostjo. Ameriška akademija za pediatrijo (American Academy of Pediatrics) pa izpostavlja le štiri zdravstvene storitve, ki jih šola mora zagotoviti in sicer ocenjevanje bolečine, zagotovitev sistema v primeru izrednih razmer in nujnih sranj, pooblastilo za izvajanje zdravstvenih presejalnih programov, cepljenj in poročanje o nalezljivi bolezni in vodenje kroničnih bolnikov.[3]

Zdravstveni timi[uredi]

Poleg šolske medicinske sestre, ki vodi in koordinira delo še v tako imenovani šolski zdravstveni tim vključeni šolski zdravniki, zdravstveno osebje in medicinske sestre z licenco, šolski svetovalci, psihologi, socialni delavci in svetovalci za zlorabo substanc. Zdravstveni tim se oblikuje in ustvari skladno zdravstveno skupino, ki zajema zdravstvene storitve, zdravstveno vzgojo, prehransko svetovanje, športno vzgojo, zdravo šolsko okolje, promocijo zdravja z vključevanjem osebja, otrok in družine. Sem uvrščamo tudi delovne terapevte, fizioterapevte, logopede, pedagoge. Nekatere šole imajo tudi dogovorjen šolski dispanzer v šoli ali ob njem, ki nudi primarno zdravstveno in psihosocialno oskrbo. Takrat šolska medicinska sestra usklajuje delovanje šolskega zdravstvenega tima z otrokovim osebnim zdravnikom. [3]

Šolska medicinska sestra in tujina[uredi]

V Združenih državah Amerike izobraževalne institucije zaposlujejo šolsko medicinsko sestro kar v 85%, v primerjavi z Slovenijo je to velika razlika, glede na to, da v Sloveniji izobraževalne institucije ne zaposlujejo lastne šolske medicinske sestre. Ne smemo pa zanemariti, da v Sloveniji obstajajo dobri preventivni programi, ki obravnavajo otroke v osnovnih šolah ter vse do fakultete. Šolske medicinske sestre se v Združenih državah Amerike pridružujejo izobraževalnim skupinam ter skupaj razvijajo načrte za izboljšanje učnega okolja. Prizadevajo si, da učna okolja postajajo bolj varna ter prijaznejša do učencev, hkrati pa medicinska sestra pripomore, k večjemu upoštevanju smernic za zdrav življenjski slog. Za optimalno zdravje učencev ter spodbujanje učenja, šolske medicinske sestre ponujajo oskrbo posameznika, torej individualno oskrbo, ter ponujajo pomoč in oskrbo v skupinah. Če pogledamo vlogo in vpliv šolske medicinske sestre v Združenih državah Amerike lahko vidimo pozitivni odgovor učencev na ta profil v izobraževalnih institucijah. Šolska medicinska sestra v šolski ambulanti obravnava učence z akutnimi ter s kroničnimi zdravstvenimi težavami. Sodeluje in komunicira z učencem, njegovo družino, drugimi zdravstvenimi delavci ter strokovnjaki vključenimi v program zdravljenja. Vsi skupaj stremijo k postavitvi realnega načrta in ciljev zdravljenje ter primernemu izobraževanju učenca in zaposlenih za nujne primere in pri karseda hitri vrnitvi v šolske klopi. V povezavi z lokalnimi agencijami šolske medicinske sestre pomagajo študentom in njihovim družinam pri dostopu do zdravstvenega varstva in drugih virov za dobro počutje učencev. Šolske medicinske sestre s promocijo zdravja ter skrbnim preprečevanjem bolezni zagotovijo optimalno zaščito učencev. Poleg obravnave učencev v kurativi, skrbijo še za preventivo oziroma za imunizacijo učencev, potrebno za vstop v šolske klopi. Šolske medicinske sestre skrbijo in vzpodbujajo zdrav življenjski slog pri učencih v njihovem domačem okolju, tako kot tudi skrbijo za zdravo življenje v šolah. V času odmora oziroma malice sodeluje z vzgojitelji ter se skupaj zavzamejo, da imajo učenci dovolj časa za pravilno higieno rok pred obrokom. Šolske medicinske sestre opravljajo svoje delo v skladu s standardi, določenimi od državnega odbora za zdravstveno nego. V teh standardih so napisana področja, za katere je šolska medicinska sestra kompetentna ter lahko uporabi in obravnava posameznike po procesu zdravstvene nege. Praksa ter standardi po katerih se ravna medicinska sestra, temeljijo ter so podprti z dokazi. [4]

Programi nacionalnega združenja[uredi]

Na spletni strani nacionalnega združenja šolskih medicinskih sester (NASN), lahko najdemo izobraževalne pobude, programe in iniciative, ki jih pri svojem delu uporabljajo šolske medicinske sestre.[5]

Clinical Conversations for Food Allergy Management:[uredi]

Priročnik šolskemu zdravstvenemu delavcu omogoča dostop do nedavno objavljenih člankov v šolski zdravstveni literaturi in mu s tem daje predlogo za vodenje sestankov z drugimi šolskimi medicinskimi sestrami ali šolskim zdravstvenim osebjem, za delavnice strokovnega razvoja ali za interaktivno predstavitev konference o zdravstveni negi, ki temelji na pripravljenih vprašanjih za razpravo.[5]

Diabetes Advanced Network Access ali DANA:[uredi]

Projekt DANA povezuje šolske medicinske sestre s strokovnim znanjem in novostmi ter z napravami, ki oblikujejo prihodnost oskrbe oseb s sladkorno boleznijo. [5]

Home to Homeroom:[uredi]

To je izobraževalni program, ki združuje starše in šolske medicinske sestre, da bi skupaj obravnavali in tudi preprečili zlorabo zdravil proti kašlju med najstniki. [5]

Keep Flu out of School:[uredi]

Ta iniciativa je bila petletni sporazum (2013–2018) o sodelovanju, ki so ga financirali Centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), usmerjal pa ga je NASN v sodelovanju z družinami, ki se borijo proti gripi, in Nacionalno fundacijo za nalezljive bolezni. Projekt je osredotočen na preprečevanje gripe med osnovnošolci. V okviru tega projekta šolske medicinske sestre spodbujajo učitelje in družine, da povečajo svoje znanje in zavedanje o pomembnosti vsakoletnega cepljenja proti gripi za vse, stare 6 mesecev in več. Spodbujajo se različni komunikacijski kanali s poudarkom na socialnih omrežjih.[5]

Lice Lessons:[uredi]

Je izobraževalna iniciativa, ki se osredotoča na odpravljanje pogostega napačnega dojemanja uši, zagotavljanje informacij o pomembnosti vključevanja zdravstvenih delavcev in ozaveščanje o novih možnostih zdravljenja.[5]

The Middle School Health Starts Here:[uredi]

Je program katerega namen je obravnavati vprašanja, ki vplivajo na zdravje in varnost srednješolcev. Čas srednje šole je težaven tako za starše kot za učence, saj se tekom njega dogaja veliko družbenih, čustvenih in fizičnih sprememb. Program vključuje tudi ozaveščanje o cepljenju proti HPV in razbijanje mitov o cepivu. [5]

Stats4Vax:[uredi]

Je program, s pomočjo katerega želijo izboljšati stopnjo cepljenja najstnikov z zagotavljanjem podpore, materialov in orodij za šolske medicinske sestre in druge izvajalce zdravstvenih storitev.[5]

Nursing Infection Control Education Network[uredi]

NASN je v sodelovanju z Ameriškim združenjem medicinskih sester (ANA) in Centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) sestavil usposabljanje medicinskih sester iz ZDA za preprečevanje in obvladovanje okužb. Cilj tega sodelovanja je medicinskim sestram zagotoviti usposobljenost za nadzor okužb v realnem času in izboljšati prakse preprečevanja in obvladovanja okužb, za katere je znano, da so učinkovite pri preprečevanju izpostavljenosti virusom in boleznim, kot sta Ebola in Zika, ter drugim nastajajočim nalezljivim boleznim. [5]

Smart Moves, Smart Choices:[uredi]

Je nacionalni program ozaveščanja, namenjen obveščanju staršev, najstnikov in pedagogov o tveganjih zlorabe in nepravilne uporabe zdravil na recept ter jim omogoča, da se tudi sami lotijo te resne težave. [5]

Voices of Meningitis:[uredi]

Je nacionalna iniciativa, ki starše ozavešča o nevarnostih meningokoknega meningitisa ter jih motivira, da z otrokovim pediatrom govorijo o zaščiti svojega otroka pred omenjeno boleznijo. [5]

Kakšno je stanje v Sloveniji[uredi]

Šolska medicinska sestra kot poklic, še v Sloveniji ne obstaja, na takšen način kot v drugih državah (npr. ZDA). V Sloveniji se diplomirane medicinske v šolo vključujejo z izvajanjem programirane zdravstvene vzgoje. Najširši obseg del in nalog s področja zdravstvene nege šolskih otrok in mladostnikov v okviru primarnega zdravstvenega varstva izvaja v zdravstvenem domu. Nekaj vsebin iz priročnika vzgoja za zdravje, ki jih medicinske sestre uporabljajo pri svojem vzgojno izobraževalnem delu, lahko odprete na tej povezavi [6]

Preventivni zdravstveni pregledi[uredi]

Vsaka šola mora imeti imenovanega zdravnika šole s pripadajočim timom, ki je odgovoren za izvedbo obveznega programa preventivnega zdravstvenega varstva in programirane zdravstvene vzgoje. Šolski otroci in mladina do 19. leta imajo pravico do sistematskega preventivnega pregleda pred vstopom v šolo (šolski novinci), v 1. , 3., 6., in 8. razredu osnovne šole, ter v 1. in 3. letniku srednje šole, mladi, ki ne nadaljujejo šolanja imajo pravico do p reventivnega pregleda v starosti 18. let, sistematskega preventivnega pregleda v 1. in 3. letniku višje ali visoke šole, namenskega pregleda v primeru, da je bila pri sistematskem pregledu najdena sprememba, ki potrebuje sledenje, izvedbe obveznega cepljenja po programu cepljenja, izvedbe programirane zdravstvene vzgoje ob vsakem sistematskem pregledu.[7]

Vzgoja za zdravje[uredi]

Vzgoja za zdravje je sodobnejši termin, poznamo jo pod besedo zdravstvena vzgoja. Sestavljajo jo timi oz. zdravniki, največ vzgoje za zdravje izvajajo medicinske sestre, ki so lahko zaposlene v monovalentnih otroških dispanzerjih, monovalentnih šolskih dispanzerjih, bivalentnih dispanzerjih, v referatih, zdravstveno vzgojnih centrih, centrih za promocijo zdravja.[8]

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) - 13. člen[uredi]

(zdravstveno varstvo učencev) Osnovna šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. [9]

Spoznanja skozi leta[uredi]

V šolskem letu 2011/2012 je bila narejena presečna raziskava stališč ravnateljev o umeščanju šolske medicinske sestre v slovenski šolski prostor. Tudi ravnatelji pozitivno prepoznavajo umestitev šolske medicinske sestre v šolo. [10]

Leta 2014 je zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (Zbornica – Zveza) je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za zdravje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje posredovala pobudo za uvedbo šolske medicinske sestre v vzgojno varstvene in izobraževalne institucije v Sloveniji. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pobudo ocenjuje kot zelo zanimivo in da ima tak pristop veliko pozitivnih posledic. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ugotavljajo, da se nekateri programi podvajajo ali celo multiplicirajo, kar z vidika porabe javnih sredstev ni gospodarno. Pravijo tudi, da dejavnost izobraževanja namreč ne sodi v sklop storitev, ki so zagotovljene iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v breme sredstev ZZZS.[11]

Diplomsko delo iz leta 2016 z naslovom »zdravstveno vzgojno delo v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine na primarni ravni« je prišlo do rezultata, da izvajalci nimajo enakega načina priprave letnega načrta. Ugotovili so, da bi morali otroci do 19. leta starosti pridobiti vsi enotna navodila, le tako bi zmanjšali neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov Slovenije. [12]

 1. https://www.nasn.org/advocacy/professional-practice-documents/position-statements/ps-role?fbclid=IwAR1NMZ45AlMHo8neqJ-Zdyxjpf6JqPmEjIyzVKBfEyC32U3nVWUFoqg2Uq0, Pridobljeno dne 16. 10. 2020.
 2. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-QP1J4XWW/f5e6ed8b-50c0-4a5e-8f54-9bc8a811f1b3/PDF, Torkar, Tanja, Grmek-Košnik, Irena, Skela-Savič, Brigita (2013). Vključevanje poklicnega profila šolska medicinska sestra v slovenske šole. Obzornik zdravstvene nege, letnik 47, številka 3, str. 224-235. URN:NBN:SI:doc-QP1J4XWW from http://www.dlib.si. Pridobljeno dne 16. 10. 2020.
 3. 3,0 3,1 https://pediatrics.aappublications.org/content/121/5/1052?fbclid=IwAR0h7Kaco-b5egNOKv2fqFkU8x0sDiDO8Tla86N5r49vba04Dzt3cOwUR-E#sec-3, Pediatrija, maj 2008, 121 (5) 1052-1056; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2008-0382. Pridobljeno dne 16. 10. 2020.
 4. http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=c83acb1f-e182-47fd-91d6-4cb533577ffb%40sessionmgr101, Mazyck D. School nurses help students achieve health and well-being, Reflections on Nursing Leadership (REFLECTIONS NURS LEADERSH), 2019; 45(3): 135-139. (5p), . Pridobljeno dne 13. 10. 2020.
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 https://www.nasn.org/programs/educational-initiatives. pridobljeno dne 14. 10 2020.
 6. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2930/2862?fbclid=IwAR0onGlZd2At6tJP9B7RM_g_eHwhnKdC223ts2LdliLCmyZfHYvfSYny0KQ, Torkar T, grmek Košnik I, Skela Savič B.vključevanje poklicnega profila šolska medicinska sestra v slovenske šole: vidik učiteljev in zdravstvenih delavcev. Obzor Zdrav neg. 2013;47(3):224–35. Pridobljeno dne 15. 10.2020.
 7. https://zastarse.si/dojencki/preventivni-pregledi-novorojenckov-predsolskih-in-solskih-otrok-mladine-in-studentov/. Pridobljeno dne 15. 10. 2020.
 8. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2930/2862, Torkar T, grmek Košnik I, Skela Savič B.vključevanje poklicnega profila šolska medicinska sestra v slovenske šole: vidik učiteljev in zdravstvenih delavcev. Obzor Zdrav neg. 2013;47(3):224–35. Pridobljeno dne 15. 10. 2020.
 9. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448. Pridobljeno dne 15. 10. 2020.
 10. https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fsjph$002f53$002f1$002farticle-p115.xml, Torkar T., Grmek Košnik I., Skela Savič B. Presečna raziskava stališč ravnateljev o umeščanju šolske medicinske sestre, doi 10.2478/sjph-2014-0012, Pridobljeno dne 15. 10. 2020.
 11. https://www.eurydice.si/novice/zadnje-novice/pobuda-za-uvedbo-solske-medicinske-sestre/. Pridobljeno dne 15. 10. 2020.
 12. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2016/Krek_Simon.pdf, Krek S. Zdravstveno vzgojno delo v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine na primarni ravni. pridobljeno dne 15. 10. 2020.