Boštjanov let

Iz Wikiknjig
Boštjanov let  
Avtor Florjan Lipuš
Država Slovenija
Jezik slovenščina
Založnik Litera
Datum izida 2003
Žanr sodobni roman
Vrsta medija Knjiga (trda vezava)
Št. strani 134
Klasifikacija
COBISS ID 49026561
UDK 821.163.6-3

Boštjanov let je roman pisatelja Florjana Lipuša. Izšel je leta 2003 pri založbi Litera (zbirka Nova znamenja).

Vsebina[uredi]

Boštjan je šestletni otrok, ki je ob izgubi svoje matere in babice primoran zapustiti svoj dom, in se z očetom, ki se vrne iz fronte, preseliti v dolino. Njegov oče mu ne daje ljubezni in hoče, da bi čim hitreje odrasel. Boštjan bi ostal sam s svojimi strahovi in žalostjo, če v njegovem svetu ne bi obstajala Lina. Ona je njegova edina rešitev, je razlog, da se upre očetu, tradicionalni vaški skupnosti in škopniku, fantastičnemu, halicunatornemu bitju.

O romanu[uredi]

V romanu se prepletata tradicija in sodobnost. Ko je Boštjan v obdobju otroka, je tradicija zanj še pomembna in ji po vzoru staršev sledi, saj verjame cerkvenemu obredju in še ne pozna slabosti vaške skupnosti. Kot mladostnik pa se tradicionalnosti upre. Pisatelj to nakaže tako, da tradicijo ironizira. To je najbolje opisano skozi značilnosti vaške skupnosti. Vendar pri Boštjanu ostane glavna vrednota družina, ohraniti pa želi tudi vaško skupnost.

Zaradi rabe večine jezikovnih stilnih sredstev, ki spadajo že v ožje pojmovanje poezije, in poetičnega stila, je roman liriziran. Jezikovna sredstva so tako polna retoričnih figur, med njimi komparacij, od katerih je najobsežneje opisana sreča. Glede na dve pripovedni perspektivi, otroka in mladostnika, se jezikovna sredstva ne spreminjajo, kar se lahko razume kot primer jezikovne groteske. V perspektivi mladostnika, torej takrat ko se Boštjan zaljubi, se zato opazi le še več pomanjševalnic, npr. antenčice, stičiščece, …

Boštjanov let je roman, kateremu lahko določimo več žanrskih oznak. Je družbeni roman, saj predstavlja značilnosti družbe določene regije, ki jih lahko razumemo tudi širše. Je tudi ljubezenski roman, ker je ljubezen ena izmed glavnih določnic romana in junaka popelje do srečnega konca.

Literatura[uredi]

  • Alojzija ZUPAN SOSIČ, 2004: Tradicionalno in sodobno v romanu Boštjanov let Florjana Lipuša. SSJLK. Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 80–91.