Izvršljivost upravnih odločb in sklepov

Iz Wikiknjig

Izvršljivost[uredi]

Izvršljivost je lastnost odločbe, ki zavezuje tistega, na katerega se nanaša, k izpolnitvi naložene obveznosti in ki hkrati dovoljuje, da se uporabi prisilno sredstvo zaradi izsiljenja izpolnitve, če zavezanec prostovoljno ne bi izpolnil naložene obveznosti. Izvšljive postanejo tiste odločbe, ki vsebujejo obveznost, ki jo je treba izpolniti. Z vidika pravne varnosti je najbolje, da se z izvršitvijo odločbe počaka do njene pravnomočnosti. Tako se izogne možnosti, da se izvede nepopravljivo dejanje nezakonite odločbe. V praksi se največkrat izvršljivost povezuje z nastopom dokončnosti, čeprav bi izvršljivost lahko nastopila tudi pred dokončnostjo ali pred pravnomočnostjo. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da je stranki potrebno določiti rok za izpolnitev obveznosti in je tako šele po poteku tega roka mogoče zoper stranko uporabiti prisilna sredstva za izpolnitev obveznosti v postopku izvršbe. (Androjna, Kerševan, 2006, str. 448 - 450)


Literatura[uredi]

- Androjna, Vilko, Kerševan, Erik. Upravno procesno pravo. GV Založba, Ljubljana 2006.

Viri[uredi]