Karantanija/Predstavitev te zanimive dežele

Iz Wikiknjig

Predstavitev te zanimive dežele

Karantanija (tudi Korotan) je bila slovenska svobodna kneževina v vzhodnih Alpah. Nastala je v 7. stoletju in je obstajala okoli 300 let. Najverjetneje je bila najstarejša slovenska državna tvorba. Nastanek plemenske kneževine Po letu 591 so Slovani prodrli vse do ozemlja blizu izvira Drave in se spopadli z Bavarci. Mej Z Bavarci se je začasno ustalila na vzhodnem Tirolskem. Že leta 595 se je v zgodovinskih virih za vzhodnoalpski prostor pojavi ime dežela Slovanov(Sclaborum provincia). Slovani V Vzhodnih Alpah, so bili,tako kot Slovani v Panoniji,podrejeni oblasti avarskih kaganov. Ob slabitvi avarske oblasti pa se je na prostoru južne Koroške v začetku 7. stoletja razvila relativno samostojna »krajina Slovanov«, s svojim knezom. Leta 623 se je verjetno pridružila plemenski zvezi Alpskih Slovanov pod vodstvom frankovskega trgovca,kralja Sama. Po propadu Samove plemenske zveze leta 658 je »krajina Slovanov« s središčem na Krnskem gradu severno od današnjega Celovca,ki se je že začela imenovati Karantanija, ohranila neodvisnost.