Knjiga pojmov v letalstvu/B/Bo

Iz Wikiknjig

Boa[uredi]

 • Boarding –poziv in vkrcanje potnikov na letalo.

Bog[uredi]

 • Bogus parts –izraz za dele, ki niso predpisani za delovaje na letalu.

Bol[uredi]

 • Bolt –vijak z matico.

Bon[uredi]

 • Bond –vez dveh materialov.
 • Bonded structure –vrsta strukture pri kateri so deli spojeni kemijsko.

Bor[uredi]

 • Bore –izvrtina.
 • Boric acid –borova kislina, beli kristali topljivi v vod, katere je namen nevtralizacija elektrolita iz Ni-Cd.
 • Boring –postopek vrtanja.
 • Boron –trovalentni kemijski element, ki se dodaja silikonu ali germaniju v formiranju P-tip materialov in kot dodatek za povečanje trdnosti kompozitnih materialov, ki se uporabljajo v letalstvu.

Bot[uredi]

 • Bottled gas –bilo kateri plin, ki se shranjuje pod pritiskom (acetilen, kisik, dušik).
 • Bottom –spodnji del.
 • Bottom dead center (BDC) –spodnja mrtva točka.

Bou[uredi]

 • Boundary –meja.
 • Boundary layer –mejni sloj, aerodinamični izraz za tanki sloj zračnega toka, ki je najbližji površini aeroprofila, tok potuje v tem primeru je nepravilno in povečuje odpor.
 • Bourdon tube –burdonova cev; mehanizam za merjenje pritiska..