Knjiga pojmov v letalstvu/C/Ci

Iz Wikiknjig

Cir[uredi]

  • Circural mil –enota za merjenje površin, ki je merjena v tisočinki palca (inch).
  • Circumference of a circle –obseg kroga.
  • Circumferential frame -krožna ali ovalna oblika trupa.
  • Cirrocumulus –cirokumulus, mali ledeni oblaki, podobni "ovčicam", sestavljeni od malih, belih peg.
  • Cirrostratus –cirostratus, ledeni oblaki. Nebo prekrivajo deloma ali celega.
  • Cirrus –cirus, ledeni, kopaste oblike. Oblačne niti so ponavadi ravne ali nepravilne in zakrivljene.

Cis[uredi]

  • Cistern –cisterna, sprejemnik za tekočino.