Knjiga pojmov v letalstvu/C/Cu

Iz Wikiknjig

Cum[uredi]

  • Cumulative –skupni.
*Cumulative failure rate –skupno stanje napak.

Cur[uredi]

  • Cure –končna obdelava površine materjala.
  • Curve –krivulja.

Cus[uredi]

  • Customer bled air –zrak, ki se od motorjev preusmeri čez razne sistem kot so hlajenje, klimatizacija...

Cut[uredi]

  • Cut-off –konec dela, gašenje.
  • Engine cut-off –gašenje motorja.
  • Fuel cut-off –onemogočen dovod goriva.