Poletje v zgodbi

Iz Wikiknjig

Möderndorfer, Vinko, Merc, Dušan, Virk, Jani, Dekleva, Milan, Kovič, Kajetan, Gazvoda, Nejc, Lupinc, Andrej. Poletje v zgodbi. Uredil Zdravko Duša. Ljubljana: Delo: Cankarjeva založba, 2002.(COBISS).

Idejna zasnova - kratka zgodba z Delom do bralca[uredi]

Slovenski urednik Zdravko Duša je v poletnih mesecih leta 2001 v medijih zasledil novico, da je ugledni francoski dnevnik La Monde francoskim pisateljem naročil pisati novele primerne za objavo v sobotni bralni prilogi časnika. Med objavljenimi novelami je bilo tudi v francoščini napisano delo avtorice slovenskega rodu Brine Švigelj Merat. Zdravko Duša je avtorico povabil k objavi te zgodbe v slovenskem časniku Delo. "Prevod zgodbe je izšel v soboto, 1. avgusta, kot posebna stran, ki jo je moral bralec še nekajkrat prepogniti, kot so delali v starih časih, in razrezati, da je dobil snopič manjšega formata," je objavo prve kratke zgodbe komentiral urednik. Odziv bralcev je bil dober in porodila se je ideja, da bi za naslednje poletje zasnovali projekt objavljanja podobnih zgodb v Delu. Pri projektu je sodelovalo časopisno in založniško podjetje Delo, finačno ga je podprla družba Mobitel, največji vsebinski pečat pa sta mu dala prav Zdravko Duša in Cankarjeva založba v Ljubljani.

Tako so v mesecu juliju leta 2002 v Delu kot sobotna poletna bralna priloga začele izhajati kratke zgodbe. Enkrat tedensko je bila v časniku objavljena bodisi kratka zgodba domačega bodisi tujega avtorja. Med letoma 2002 in 2007 ter v letu 2009 je bilo vsako poletje v Delu objavljenih od osem do devet kratkih zgodb. "Odziv je bil dober, vendar se mi je zdelo, da je med septembrom in poletjem naslednjega leta predolga praznina, ko projekt utone v pozabo." je odločitev, da vsako leto Cankarjeva založba v Ljubljani objavljene kratke zgodbe izda še v knjižni obliki, komentiral Zdravko Duša. Vsako jesen, v času Slovenskega knjižnega sejma, so tako zgodbe izšle še v knjižni obliki. V obdobju med letoma 2002 in 2009 je pod naslovom Poletje v zgodbi izšlo sedem zvezkov kratkih zgodb. Idejni avtor in najaktivnejši člen projekta ter tudi urednik nastale "antologije kratke zgodbe" z naslovom Poletje v zgodbi je Zdravko Duša. On je bil odgovoren za celotno izvedbo projekta, za izbiro avtorjev, za sodelovanje z oblikovalci in sploh celovito pripravo vseh besedil.

O uredniku[uredi]

Glej članek o Zdravku Duši.

O zbirki[uredi]

Zbirka kratke proze Poletje v zgodbi je sestavljena iz sedmih zvezkov (Poletje v zgodbi I–VII), ki skupno vsebujejo 60 kratkih zgodb. Te so dolge okrog 5000 besed. Vsaka izmed njih je opremljena s črno-belo fotografijo avtorja in s kratkim odstavkom o njegovem življenju ter delu. Fotografski portreti so avtorsko delo Tomaža Gregoriča. Avtorje je fotografiral sam, ne glede na to, kje so živeli. Urednik Zdravko Duša pravi: "Spominjam se, da sem ga spremljal, ko je šel v Sarajevo fotografirat Nenada Veličkovića, in v Prago, kjer je naredil portret Michala Viewegha." Pri tehničnem oblikovanju knjižnih izdaj so sodelovali še Rok Kapun, Jelka Pokovec, Ervin M. Hladnik, Staša Pihlar, Matej Nemec in Ranko Novak. Spremne besede zbirka nima, je pa vsako izmed sedmih nadaljevanj pospremljeno z enakim komentarjem na zadnji platnici: "Osem (devet) besedil priznanih domačih in svetovnih avtorjev - za vedno nova branja."

Avtorji kratkih zgodb[uredi]

Celotno zbirko sestavljajo kratke zgodbe 60 različnih domačih in tujih avtorjev, ki jih je izbral in k objavi kratke zgodbe povabil urednik Zdravko Duša. Po njegovih besedah je bil glavni namen projekta predvsem "predstaviti najboljše domače in tuje ustvarjalce" - najprej z objavo v časopisnem mediju, nato pa še z izdajo zgodb v knjižni obliki. Pogoj, ki ga je urednik povabljenim avtorjem postavil je bil, da prispevajo še neobjavljeno, najraje pa kar posebej za to objavo napisano besedilo. Honorarje za avtorje in prevajalce je prispevala družba Mobitel.

Zbirka tako vsebuje 31 kratkih zgodb slovenskih piscev (52 % vseh besedil) in 29 kratkih zgodb tujih ustvarjalcev (48 % vseh besedil). Med izbranimi prevladujejo moški avtorji, ki so prispevali 40 zgodb; 20 pa je zgodb, ki so jih napisale ženske avtorice, kar predstavlja 33 % vseh besedil. Od slovenskih avtorjev, ki so prispevali kratke zgodbe, sta dva rojena v 30. letih, pet jih je rojenih v 40. letih, sedem v 50. letih, trinajst v 60. letih, dva v 70. letih in dva v 80. letih 20. stoletja. Med izbranimi slovenskimi pisci je tako največ avtorjev (64 %) rojenih med letoma 1950 in 1970.

Poleg slovenskih del so v zbirki objavljene tudi kratke zgodbe tujih avtorjev. Urednik Zdravko Duša je tuje ustvarjalce izbral s pomočjo prevajalcev, ki so dobro poznali literarna dogajanja v tujini. V slovenščino so zgodbe prevedene iz osmih različnih jezikov, avtorji pa prihajajo iz enajstih različnih držav. Sedem kratkih zgodb je prevedenih iz nemščine, pet iz angleškega jezika, štiri iz srbščine, tri iz španščine in ruščine, dve zgodbi sta prevedeni iz hrvaščine in po ena iz bolgarskega jezika ter poljščine. Čeprav po številčnosti prevodov iz posameznih slovanskih jezikov to ni očitno, med izbranimi tujimi pisci prevladujejo avtorji slovanskega rodu (16). Veliko izmed njih je namreč takih, ki živijo v tujini in posledično ustvarjajo bodisi v angleškem bodisi v nemškem jeziku. Pri prevajanju v slovenščino je sodelovalo 23 različnih prevajalcev. Največ prevodov je s prevajanjem iz nemščine prispeval Slavko Šerc. Ena izmed zgodb je delo slovenskega zamejskega pisatelja, ena pa delo slovenske izseljenke živeče v Argentini.


Do januarja leta 2014 je COBISS zabeležil skupno 761 izposoj zbirke.

Kratke zgodbe v sedmih knjigah[uredi]

Poletje v zgodbi I[uredi]

Prvi zvezek kratkih zgodb je izšel novembra leta 2002. Ima 187 strani in vsebuje osem kratkih zgodb, štiri slovenske in štiri v slovenščino prevedene zgodbe tujih avtorjev. Prva zgodba je bila prvič objavljena 6. julija 2002 v 153. številki Dela, osma pa 24. avgusta leta 2002 v 194. številki Dela.

 • Vinko Möderndorfer: Ženska na balkonu
 • Mihail Vladimirovič Butov: V gramoznici Delo je iz ruščine prevedla Vanja Slapar Ljubutin.
 • Andrej Erminc Skubic: O angelih
 • Elisabeth Barillé: Kameja Delo je iz francoščine prevedla Suzana Koncut.
 • Maja Novak: O razvoju vrst
 • Nenad Veličković: Pedalin Iz srbščine je kratko zgodbo prevedla Zoja Skušek.
 • Andrej Blatnik: Čokoladni preliv
 • Peter Stamm: Odgovor Delo je iz nemščine prevedel Slavo Šerc.
Poletje v zgodbi II[uredi]

Drugi zvezek kratkih zgodb je izšel novembra leta 2003. Ima 248 strani in sestavljen je iz štirih zgodb slovenskih in petih zgodb tujih avtorjev. Prva zgodba je bila prvič objavljena 5. julija 2003 v 153. številki Dela, deveta zgodba pa 30. avgusta 2003 v 200. številki Dela.

 • Jani Virk: Nekaj po polnoči
 • Aleksandar Hemon: Čebele, I.del Delo je iz angleškega jezika prevedel Tadej Čater.
 • Sonja Porle: Zaljubljeni moški
 • Michal Viewegh: Uganka Češko kratko zgodbo je v slovenščino prevedla Nives Vidrih.
 • Miha Mazzini: Molče
 • Miljenko Jergović: Asag Kratko zgodbo je prevedla Maja Novak.
 • Drago Jančar: Lucijine oči
 • Radek Knapp: Miss Poljske 2002 Iz nemščine je delo prevedel Slavo Šerc.
 • Janice Galloway: Zdravilo Iz angleščine prevedel Andrej E. Skubic.
Poletje v zgodbi III[uredi]

Tretje nadaljevanje poletnih zgodb Dela je izšlo leta 2004. Ima 190 strani. Vsebuje devet kratkih zgodb, od tega pet besedil slovenskih in 4 besedila tujih ustvarjalcev. Prva zgodba je bila prvič objavljena 3. julija 2004 v 153. številki Dela, deveta zgodba pa 28. avgusta 2004 v 201. številki časnika.

 • Dušan Merc: Akacijev drevored
 • Amma Darko: Tiha previdnost Iz angleškega jezika je kratko zgodbo prevedla Irena Duša.
 • Suzana Tratnik: Človeški faktor
 • Zoran Drvenkar: Tako Iz nemščine je delo prevedla Urša Rebek.
 • Mate Dolenc: Na Halkidiki
 • Pawel Huelle: Kurirčka na kolesuIz poljščine je kratko zgodbo prevedel Niko Jež.
 • Mojca Kumerdej: Pismo
 • Mirko Kovač: Strah pred potovanjem Prevod dela iz hrvaščine v slovenski jezik je opravila Maja Novak.
 • Marjan Tomšič: Vrnitev
Poletje v zgodbi IV[uredi]

Četrti zvezek je izšel leta 2005 in obsega 193 strani. Sestavljen je iz petih kratkih zgodb slovenskih in štirih kratkih zgodb tujih avtorjev. Prva zgodba je bila prvič objavljena 2. julija 2005 v 151. številki Dela, deveta zgodba pa 27. avgusta 2005 v 198. številki časnika.

 • Milan Dekleva: Izkušnje z daljavo
 • Feridun Zaimoglu: HAHAHA - dragi prijatelj - dobri prijatelj - HAHAHAHA Iz nemščine prevedel Slavo Šerc.
 • Feri Lainšček: Se spomniš, Maksi?
 • Aidan Hynes: Žalujoč julija Iz angleškega jezika je delo prevedla Tina Mahkota.
 • Milan Kleč: Veseli bratje
 • David Albahari: Park Iz srbščine je kratko zgodbo prevedla Sonja Polanc.
 • Marina Palej: Vetrnjaško v peklensko brezno V slovenščino iz ruščine prevedla Lijana Dejak.
 • Polona Glavan: Ne bi zaplesala
 • Marko Sosič: V senci.
Poletje v zgodbi V[uredi]

Peto nadaljevanje Delovih poletnih zgodb je izšlo leta 2006. Zvezek ima 178 strani, vsebuje pa devet kratkih zgodb, in sicer pet izbranih slovenskih in štiri dela tujih avtorjev. Prva zgodba je bila v 150. številki Dela objavljena 1. julija 2006, deveta zgodba pa 26. avgusta 2006 v 197. številki dela.

 • Kajetan Kovič: Pravila igre
 • Ingo Schulze: Miš Iz nemščine prevedel Slavo Šerc.
 • Veronika Simoniti: Babilon
 • Vedrana Rudan: Moja debela zajčica Iz hrvaškega jezika je delo prevedela Damijan Šinigoj.
 • Matjaž Brulc: Vprašanje za goloba
 • Vlady Kociancich: Obroč mrtvih jezdecev Iz španskega jezika je kratko zgodbo prevedla Tina Malič.
 • Franjo Frančič: Razredni sovražnik ali v grob mi sanj nasujte
 • Melvin Burgess: V moški podobi Iz angleščine prevedel Jure Potokar.
 • Breda Smolnikar: V senci pri kamniti mizi zbor sedi gospode žlahtne
Poletje v zgodbi VI[uredi]

Šesti zvezek je izšel v letu 2007 in je sestavljen iz štirih slovenskih in štirih prevedenih tujih kratkih zgodb. Prva je bila objavljena 7. julija 2007 v 154. številki časnika Delo, osma zgodba pa 25. avgusta 2007 v 195. številki.

 • Nejc Gazvoda: Dobra vila
 • Zoé Valdés: Pokuševalka oceanov Iz španščine je delo prevedla Veronika Rot.
 • Katarina Marinčič: Pokrov
 • Andrej Kurkov: Čakajoč na veliko ribo Iz ruskega jezika je delo prevedla Lijana Dijak.
 • Maruša Krese: Dan, ko se je testament izgubil
 • Juli Zeh: Odselitev iz Tamtama Iz nemškega jezika je kratko zgodbo prevedel Slavo Šerc.
 • Dušan Šarotar: Haustor ali Nož sa sadje
 • Muharem Bazdulj: Džoni Iz srbščine prevedla Sonja Polanc.
Poletje v zgodbi VII[uredi]

Zadnji zvezek pod naslovom Poletje v zgodbi je izšel leta 2009 v Novi Gorici. Druži osem kratkih zgodb štirih slovenskih in štirih tujih avtorjev in avtoric. Prva zgodba je bila 4. julija 2009 objavljena v 152. številki dela, osma zgodba pa 29. avgusta v 199. številki Dela.

 • Andrej Lupinc: Patologija neke ljubezni
 • Vladimir Arsenijević: Song to Mr. G Iz srbščine je delo prevedla Dijana Matković.
 • Peter Rezman: Žlahta za žaro
 • Michel Mettler: Gospod za eno noč Iz nemščine je delo prevedel Slavo Šerc.
 • Vesna Lemaić: Androidel
 • Rosa Beltrán: Otok na jezeru Iz španskega jezika je kratko zgodbo prevedla Veronika Rot.
 • Janja Vidmar: Darovalec
 • Alek Popov: Kovači Iz bolgarščine je delo prevedla Eva Šprager.

Odmevi v javnosti[uredi]

Urednik Zdravko Duša je mnenja, da so slovenski bralci projekt kratke zgodbe v Delu dobro sprejeli. Odgovorni so objavljanje kratke proze v poletnih mesecih dobro oglaševali. V začetku julija, pred objavo prvega izbranega besedila, je Delo vsako leto najprej predstavilo celoten nabor kratkih zgodb, potem pa še vsak teden znova s precej vidnim oglasom v časniku že sredi tedna napovedovalo novo sobotno "literarno poslastico". Tudi vsakoletno izdajanje kratke proze v knjižni obliki je bilo deležno pozitivnega odziva. Knjižice so izhajale v jeseni, v času Slovenskega knjižnega sejma. Uredništvo je pripravilo pogovore z nekaterimi avtorji in navdušilo javnost.

Na spletni strani Radia Študent je bil januarja leta 2004 objavljen članek Matjaža Brulca z naslovom O ljubezni in poletju v zgodbi dve. Članek je kritika drugega zvezka kratkih zgodb Poletje v zgodbi II, ki je izšel leta 2003. Matjaž Brulc, tudi sam pisec kratke proze, založniški projekt izdajanja kratkih poletnih zgodb v žepnoknjižni obliki označi kot pohvale vreden projekt, ki nudi bralcu veliko literarnih užitkov. Meni, da je bil glavni cilj urednika in njegovih sodelavcev predvsem ljudstvu približati prozna besedila slovenskih in tujih avtorjev in tako izboljšati bralne navade slovenskega bralca. Kratkih zgodb ne vidi kot tipičnega lahkotnega poletnega branja, temveč urednikov izbor močno pohvali. Pravi, da je Zdravko Duša uspešno izbral zgodbe priznanih in dobro uveljavljenih domačih in tujih avtorjev, ki bralcu postrežejo z resnimi, a ne dolgočasnimi in napornimi temami, ki bi bile neprimerne za poletno branje. Svoj prispevek konča z besedami: »Poletje v zgodbi II. ni zgolj nabirek odlične kratke proze od tu in tam. Je precej več kot poletno branje, tako kot ljubezen je tudi knjiga primerna za vse letne čase, pa poletje gor ali dol.«.

Viri in literatura[uredi]

Viri[uredi]
 • Möderndorfer, Vinko, Merc, Dušan, Virk, Jani, Dekleva, Milan, Kovič, Kajetan, Gazvoda, Nejc, Lupinc, Andrej. Poletje v zgodbi. Uredil Zdravko Duša. Ljubljana: Delo: Cankarjeva založba, 2002.
Literatura[uredi]
 • Podatki o snovanju projekta Poletje v zgodbi so povzeti tudi po pripovedovanju urednika Zdravka Duše v januarju 2014.