Pomoč:Vsebina

Iz Wikiknjig

• ALBREHT, Vera, 1960: Nekoč pod Gorjanci. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Melita Vovk). • BAŠKOVIČ, Milan, 1960: Nepokorjeni bregovi. Novo mesto:Dolenjska založba (risbe Mire Cetin). • BRENK, Kristina, 1960: Golobje, sidro in vodnjak. Ljubljana: Mladinska knjiga. • BEVK, France, 1960: Luna Ljubljana. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Mirko Lebez). • BEVK, France, 1960: Domačija. Ljubljana: Mladinska knjiga. • BEVK, France, 1960: Ognjeni krst Gregca Petelinčka. Ljubljana: Borec ( risbe: Tinca Stegovec) • BEVK, France, 1960: Mladost med gorami. Ljubljana: Mladinska knjiga. • CANKAR, Izidor, 1960: Obiski. Ljubljana: Mladinska knjiga. • HUDALES, Oskar, 1960: Čudežni studenec. Maribor: Obzorja. (Ilustriral: Janez Vidic). • INGOLIČ, Anton, 1960: Črni labirinti. Ljubljana: Mladinska knjiga. • JURČIČ, Josip, 1960: Kloštrski žolnir. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral: Bogdan Borčič). • JURCA, Branka, 1960: Okoli in okoli. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Cita Potokar). • JURČIČ, Josip, 1960: Deseti brat. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustracije Ivana Vavpotiča). • KNAFLIČ, Jože, 1960: Izdajalec Gogo. Ljubljana: Mladinska knjiga. • KRANJEC, Miško, 1960: Zalesje se prebuja. Ljubljana: Mladinska knjiga. • KAJZER, Janez, 1960: Mimo dnevnega načrta. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Jože Ciuha). • KISLINGER, Juro, 1960: Izlet. Ljubljana: Mladinska knjiga. • KERSNIK, Janko, 1960: Jara gospoda. Ljubljana: Mladinska knjiga. • KADIŠ, J. , 1960: Pri Ježonovih. Ljubljana: Mladinska knjiga. • KVEDER, Zofka, 1960: Veliki in mali ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Cita Potokar). • MODER, Janko, 1960: Kekec. Ljubljana: Prosvetni servis. • MILČINSKI, Fran, 1960: Skavt Peter in dobra volja. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral France Podrekar). • PAVČEK, Tone, 1960: Sončece v žepu. Ljubljana: Mladinska knjiga. • PEROCI, Ela, 1960: Ptičke so odletele. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala in opremila Ančka Gošnik- Godec). • PREŽIHOV,Voranc, 1960: Solzice. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral France Mihelič). • PREŠEREN, France, 1960: Pesmi in pisma. Ljubljana: Mladinska knjiga. • PEROCI, Ela, 1960: Kje so stezice?Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Ančka Gošnik – Godec). • RIBIČIČ, Josip, 1960: Razbita hajka. Ljubljana: Borec (risbe Robert Hlavaty). • RIBIČIČ, Josip, 1960: Branko, morje in še ka. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Robert Hlavaty). • RIBIČIČ, Josip, 1960: Mihčev škra. Maribor: Obzorja (ilustriral Janez Vidic]. Maribor:Obzorja • SELIŠKAR, Tone, 1960: Jernejčkov odred. Ljubljana: Borec(risbe Janez Vidic). • ZIDAR, Pavle, 1960: Konjički. Ljubljana: Mladinska knjiga.