Dovoljenja

V nadaljevanju je seznam pravic z njihovim pripadajočim dostopom do uporabniških pravic. Uporabniki lahko overijo aplikacije za uporabo njihovega računa, toda z omejenimi pravicami glede na pooblastila, ki jih je uporabnik podelil aplikaciji. Aplikacija, ki deluje v imenu uporabnika, ne more uporabljati pravic, ki jih uporabnik nima. Morda so na voljo dodatne informacije o posameznih pravicah.

PooblastiloPravice
Osnovne pravice (basic)
 • Branje strani (read)
 • Izključitev iz blokiranja IP-jev (autoconfirmed)
 • Izključitev iz blokiranja IP-naslovov, samodejnega blokiranja in blokiranja razponov (ipblock-exempt)
 • Izognitev globalnemu IP-blokiranju (globalblock-exempt)
 • Izognitev samodejnemu blokiranju izhodnih vozlišč tor (torunblocked)
 • Izvajanje dejanj, ki sprožijo preverjanje CAPTCHA, ne da bi bilo treba opraviti preverjanje CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Ogled dnevnika filtrov zlorab (abusefilter-log)
 • Ogled filtrov zlorab (abusefilter-view)
 • Ogled oznak pregledovanja v zadnjih spremembah (patrolmarks)
 • Ogled podrobnosti zapisov v dnevniku zlorab (abusefilter-log-detail)
 • Ogled seznama neopazovanih strani (unwatchedpages)
 • Samodejna prijava z zunanjim uporabniškim računom (autocreateaccount)
 • Samodejno označevanje lastnih urejanj kot pregledanih (autopatrol)
 • Uporaba API-ja za pisanje (writeapi)
 • Urejanja pogovornih strani, ki niso označena kot manjša, sprožijo obvestilo o novem sporočilu (nominornewtalk)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo samodejno potrjenim uporabnikom« (editsemiprotected)
Obsežni dostop (bot) (highvolume)
 • Biti obravnavan kot avtomatiziran postopek (bot)
 • Brez omejitev pogostosti dejanj (noratelimit)
 • Označevanje vrnjenih urejanj kot urejanj botov (markbotedits)
 • Pošiljanje sporočila več uporabnikom hkrati (massmessage)
 • Uporaba višje omejitve API-poizvedb (apihighlimits)
Uvažanje redakcij (import)
 • Uvoz strani iz drugih vikijev (import)
 • Uvoz strani iz naložene datoteke (importupload)
Urejanje obstoječih strani (editpage)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških zapisih (changetags)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Spreminjanje označevalcev lastnosti (oznak, opisov, sopomenk) (property-term)
 • Spreminjanje označevalcev predmetov (oznak, opisov, sopomenk) (item-term)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Ustvarjanje preusmeritev na predmete (item-redirect)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
 • Združevanje predmetov (item-merge)
Urejanje zaščitenih strani (editprotected)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških zapisih (changetags)
 • Izognitev seznamu blokiranega smetja (sboverride)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Prepisovanje seznama nedovoljenih naslovov ali uporabniških imen (tboverride)
 • Prestavljanje strani s stabilnimi redakcijami (movestable)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje strani z možnimi pravnimi posledicami (edit-legal)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »Dovoli samo samodejnim obhodnikom« (editautopatrolprotected)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »Dovoli samo samodejnim obhodnikom« (editextendedsemiprotected)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »Dovoli samo samodejnim pregledovalcem« (editautoreviewprotected)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »Dovoli samo zaupanja vrednim uporabnikom« (edittrustedprotected)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo administratorjem« (editprotected)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo urejevalcem« (editeditorprotected)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Urejanje zaščitenih predlog (templateeditor)
 • Urejanje zaščitenih strani (extendedconfirmed)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
 • Zaobidenje blokiranih zunanjih domen (abusefilter-bypass-blocked-external-domains)
Urejanje svojega uporabniškega CSS-a/JSON-a/JavaScripta (editmycssjs)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških zapisih (changetags)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Urejanje lastnih uporabniških CSS-datotek (editmyusercss)
 • Urejanje lastnih uporabniških JSON-datotek (editmyuserjson)
 • Urejanje lastnih uporabniških JavaScript datotek (editmyuserjs)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Urejanje svojih uporabniških nastavitev in konfiguracije JSON (editmyoptions)
 • Urejanje lastnih nastavitev (editmyoptions)
 • Urejanje lastnih uporabniških JSON-datotek (editmyuserjson)
Urejanje imenskega prostora MediaWiki in JSON spletnega mesta/uporabnika (editinterface)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških zapisih (changetags)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Urejanje JSON-a spletnega mesta (editsitejson)
 • Urejanje JSON-datotek drugih uporabnikov (edituserjson)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje uporabniškega vmesnika (editinterface)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Urejanje CSS/JS spletnega mesta in uporabnika (editsiteconfig)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških zapisih (changetags)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Urejanje CSS spletnega mesta (editsitecss)
 • Urejanje JSON-a spletnega mesta (editsitejson)
 • Urejanje JSON-datotek drugih uporabnikov (edituserjson)
 • Urejanje JavaScripta spletnega mesta (editsitejs)
 • Urejanje datotek CSS drugih uporabnikov (editusercss)
 • Urejanje datotek JavaScript drugih uporabnikov (edituserjs)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje uporabniškega vmesnika (editinterface)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Ustvarjanje, urejanje in prestavljanje strani (createeditmovepage)
 • Brisanje preusmeritev z eno samo redakcijo (delete-redirect)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških zapisih (changetags)
 • Možnost ne ustvariti preusmeritev pri prestavitvi strani (suppressredirect)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Prestavljanje korenskih uporabniških strani (move-rootuserpages)
 • Prestavljanje strani (move)
 • Prestavljanje strani kategorij (move-categorypages)
 • Prestavljanje strani s pripadajočimi podstranmi (move-subpages)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Ustvarjanje lastnosti (property-create)
 • Ustvarjanje pogovornih strani (createtalk)
 • Ustvarjanje strani (ki niso pogovorne strani) (createpage)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Nalaganje novih datotek (uploadfile)
 • Nalaganje datotek (upload)
 • Prepisovanje lastnih obstoječih datotek (reupload-own)
Nalaganje, zamenjava in prestavljanje datotek (uploadeditmovefile)
 • Možnost ne ustvariti preusmeritev pri prestavitvi strani (suppressredirect)
 • Nalaganje datotek (upload)
 • Nalaganje datotek z URL-naslova (upload_by_url)
 • Nalaganje lokalnih zamenjav za datoteke iz skupnega predstavnostnega repozitorija (reupload-shared)
 • Ponastavitev neuspelih ali prekodiranih videoposnetkov za ponovno postavitev v čakalno vrsto opravil (transcode-reset)
 • Prepisovanje lastnih obstoječih datotek (reupload-own)
 • Prepisovanje obstoječih datotek (reupload)
 • Prestavljanje datotek (movefile)
Pregledovanje sprememb strani (patrol)
 • Označevanje urejanj drugih kot pregledanih (patrol)
Vrnitev sprememb strani (rollback)
 • Hitro vračanje urejanj zadnjega uporabnika, ki je urejal določeno stran (rollback)
Blokiranje in odblokiranje uporabnikov (blockusers)
 • Blokiranje ali odblokiranje uporabnika glede pošiljanja e-pošte drugemu uporabniku (blockemail)
 • Blokiranje ali odblokiranje urejanja za druge uporabnike (block)
Ogled izbrisanih datotek in strani (viewdeleted)
 • Iskanje izbrisanih strani (browsearchive)
 • Ogled izbrisanega besedila in sprememb med izbrisanimi redakcijami (deletedtext)
 • Ogled zgodovine brisanja brez besedila izbrisanih strani (deletedhistory)
Ogled skritih dnevniških zapisov (viewrestrictedlogs)
 • Ogled dnevnika seznama nedovoljenih naslovov (titleblacklistlog)
 • Ogled dnevniških zapisov filtra zlorab, označenih kot zasebni (abusefilter-log-private)
 • Ogled filtrov zlorab, označenih kot zasebni (abusefilter-view-private)
 • Ogled skritih zapisov v dnevniku zlorab (abusefilter-hidden-log)
 • Ogled zasebnih dnevniških zapisov (suppressionlog)
 • Prikaz dnevnika seznama blokiranja smetja (spamblacklistlog)
Brisanje strani, redakcij in dnevniških zapisov (delete)
 • Brisanje in obnavljanje izbranih dnevniških zapisov (deletelogentry)
 • Brisanje strani (delete)
 • Brisanje strani z obsežno zgodovino (bigdelete)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških zapisih (changetags)
 • Iskanje izbrisanih strani (browsearchive)
 • Izbris in odizbris posameznih redakcij strani (deleterevision)
 • Množično brisanje strani (nuke)
 • Odizbris strani (undelete)
 • Ogled izbrisanega besedila in sprememb med izbrisanimi redakcijami (deletedtext)
 • Ogled zgodovine brisanja brez besedila izbrisanih strani (deletedhistory)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Skrivanje uporabnikov in ukinjanje redakcij (oversight)
 • Ogled redakcij, skritih pred vsemi uporabniki (viewsuppressed)
 • Ogled, skrivanje in odskrivanje posameznih redakcij strani katerega koli uporabnika (suppressrevision)
 • Skrivanje zapisov v dnevniku zlorab (abusefilter-hide-log)
Zaščita in odstranitev zaščite strani (protect)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških zapisih (changetags)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Spreminjanje nastavitev zaščite in urejanje kaskadno zaščitenih strani (protect)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo administratorjem« (editprotected)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Ogled svojega spiska nadzorov (viewmywatchlist)
 • Ogled lastnega spiska nadzorov (viewmywatchlist)
Urejanje svojega spiska nadzorov (editmywatchlist)
 • Urejanje svojega spiska nadzorov (nekatera dejanja bodo dodala strani nanj tudi brez te pravice) (editmywatchlist)
Pošiljanje e-pošte drugim uporabnikom (sendemail)
 • Pošiljanje e-pošte drugim uporabnikom (sendemail)
Ustvarjanje računov (createaccount)
 • Izognitev preverjanju podrobnosti uporabniškega imena (override-antispoof)
 • Prepisovanje seznama nedovoljenih uporabniških imen (tboverride-account)
 • Ustvarjanje novih uporabniških računov (createaccount)
Dostop do zasebnih podatkov (privateinfo)
 • Ogled lastnih zasebnih podatkov (npr. e-poštnega naslova, pravega imena) (viewmyprivateinfo)
Združevanje zgodovine strani (mergehistory)
 • Spajanje zgodovine strani (mergehistory)
Ustvarjanje kratkih URL-jev (shortenurls)
 • Ustvarjanje kratkih URL-jev (urlshortener-create-url)
Globalno blokiranje ali odblokiranje uporabnika (globalblock)
 • Ustvarjanje in odstranjevanje globalnih blokiranj (globalblock)
Upravljanje statusa globalnih računov (setglobalaccountstatus)
 • Zaklepanje ali odklepanje globalnega računov (centralauth-lock)
 • Zatiranje ali skrivanje globalnih računov (centralauth-suppress)
Prisilno ustvari lokalni račun za globalni račun (createlocalaccount)
 • Prisilna ustvaritev lokalnega računa za globalni račun (centralauth-createlocal)
Upravljanje vaših odjemalcev OAuth (oauthmanageownclient)
 • Posodabljanje nadzorovanih porabnikov OAuth (mwoauthupdateownconsumer)
 • Predlaganje novih porabnikov OAuth (mwoauthproposeconsumer)
 • Upravljanje podelitev dovoljenj OAuth (mwoauthmanagemygrants)
Dostop do podatkov o dvofaktorski avtentikaciji (OATH) zase in za druge (oath)
 • Dostop in potrjevanje podatkov o OATH zase ali za druge (oathauth-api-all)
 • Preverjanje, ali ima uporabnik vklopljeno dvofaktorsko avtentikacijo (oathauth-verify-user)
Dostop do podatkov preverjanja uporabnikov (checkuser)
 • Dostop do dnevnika preverjanj uporabnikov (checkuser-log)
 • Preverjanje uporabnikovih IP-naslovov in drugih podatkov (checkuser)
Access checkuser data for temporary accounts (checkuser-temporary-account)
 • Ogled dnevnika dostopa do IP-naslovov začasnih računov (checkuser-temporary-account-log)
 • Ogledovanje IP-naslovov, ki jih uporabljajo začasni računi (checkuser-temporary-account)
 • View IP addresses used by temporary accounts without needing to check the preference (checkuser-temporary-account-no-preference)

Podelitve dovoljenja, specifične za OAuth

Te dodatne podelitve dovoljenja veljajo za porabnike OAuth.

PooblastiloPravice
Samo preverjanje identitete uporabnikov, brez možnosti branja strani ali delovanja v uporabnikovem imenu.
Samo preverjanje identitete uporabnikov z možnostjo dostopa do resničnega imena in e-poštnega naslova, brez možnosti branja strani ali delovanja v uporabnikovem imenu.