Preventivni pregled v prvem letu starosti otroka

Iz Wikiknjig
Črka Wiki
  Ta članek (oz. del članka) je slogovno nepopoln. Slovenskim Wikiknjigam lahko pomagate tako, da jim uredite vsebino. Ko uredite vsebino, ne pozabite odstraniti tega sporočila.

UVOD[uredi]

Preventivni pregledi so aktivni zdravstveni nadzor in spremljanje zdravstvenega stanja posameznika. Pri pediatru se v 1. letu starosti otroka opravijo ob dopolnjenem 1. mesecu, 3. mesecu, 6. mesecu, 9. mesecu in 12. mesecu. Namenski preventivni pregledi so vezani na ožji cilj ohranjanja zdravja, opravijo se ob dopolnjenem 2. mesecu in med 4. do 5. mesecem. V zadnjem času se namesto preventivni pregled uporablja izraz posvetovalnica. [1] , [2]

1. PREVENTIVNI PREGLED PRI ENEM MESECU[uredi]

Do dopolnjenega 1. meseca starosti je novorojenček pod nadzorom medicinske sestre v patronažnem varstvu, nato je potreben prvi obisk pediatra, ki ga starši izberejo sami. Na prvem pregledu potrebujejo materinsko knjižico, fotokopije otrokovih izvidov iz porodnišnice, zdravstveno kartico, v primeru, da otrok še nima svoje, prinesejo zdravstveno kartico starša, po katerem bo imel otrok urejeno zdravstveno zavarovanje. Priporočljivo je tudi, da v pogled prinesejo izvide matere otroka. Otroku bo dodeljen zdravstveni karton, v katerem se bo vodila evidenca o porodu, dojenju, prehrani, telesni dolžini in masi, obsegu glavice in prsnega koša, izraščenih zobeh, njegovih motoričnih, senzoričnih in gibalnih sposobnostih ter morebitnih bolezenskih stanjih in potekih zdravljenja. [3]

1.1. KAJ BOSTE POTREBOVALI ZA PREGLED[uredi]

Na vsakem preventivnem pregledu se potrebuje tetra pleničko ali podlogo, na kateri bodo lahko previli otroka, priporočljivo je, da imajo vsaj dve plenički/podlogi, da se lahko ena uporabi pri tehtanju, ker pa se ob tehtanju pogosto polulajo, je dobro imeti rezervo. Starši tistih otrok, ki se hranijo po steklenički, naj imajo s seboj vsaj en obrok mleka. S seboj je priporočljivo imeti tudi rezervne pleničke za previjanje, pripomočke za čiščenje kože in dodatna oblačila. [4]

1.2.POGOVOR S PEDIATROM[uredi]

Opravi se pogovor s starši o družinskih razmerah in morebitnih boleznih v družini ter njihovem življenjskem slogu, glede hranjenja novorojenčka, njegovega odvajanja in dodajanja prehranskih dopolnil (vitamina D). [5]

1.3. PREGLED OTROKA[uredi]

Pediater ob prvem obisku izmeri otrokovo telesno višino, maso, obseg glave in prsnega koša. Preveri vid, sluh, dihanje, reflekse, srčni utrip. Opravi klinični pregled kolkov in stopal. Pregleda kožo, sluznice, popek, bezgavke, nos, ustno votlino, vrat, spolovila, pretipa trebuh in odkriva morebitne prirojene nepravilnosti. [6]


2. PREVENTIVNI PREGLED PRI TRETJEM MESECU STAROSTI[uredi]

Na pregled so naročeni že na predhodnem sistematičnem pregledu. Pregled poteka ob prisotnosti vsaj enega starša ali skrbnika.

2.1. PREGLED OTROKA[uredi]

Pregleda se zdravstvena dokumentacija, pogovori se o otrokovem splošnem počutju in morebitnih težavah. Izmeri se telesna višina, masa, obseg glave, prsnega koša, velike mečave, oceni se sluh in vid, opravi se Denverski razvojni presejalni test, razvojni nevrološki status, odkriva se morebitne porodne okvare in razvojne nepravilnosti.

2.2. ULTRAZVOČNI PREGLED KOLKOV[uredi]

Opravi se ultrazvočni pregled kolkov. Gre za neinvazivno metodo s katero se odkriva nepravilnosti, sledi se zdravljenju razvojnih nepravilnosti kolkov. Omogoča, da se že v najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja odkriva nepravilnosti, ki se lahko začnejo zgodaj zdraviti.

2.3. CEPLJENJE[uredi]

S starši se pogovori o cepljenju, odkriva se morebitne kontraindikacije, o otrokovem počutju v zadnjih dneh, predstavi se prednosti cepljenja in opozori na možne neželene učinke. Po republiškem imunizacijskem programu v Sloveniji otroke v 3. mesecu starosti cepimo proti: davici, tetanusu, oslovskem kašlju, Hemofilus influence b (Hib), otroški paralizi (1. odmerek), pnevmokoknim okužbam (1. odmerek).

2.4. ZDRAVSTVENO- VZGOJNO DELO[uredi]

Zdravstveni delavci opravijo zdravstveno vzgojno delo, svetujejo o prehrani, preprečevanju avitaminoz, o spanju, negi in psihičnem ter motoričnem razvoju.

2.5. ZAKLJUČEK PREGLEDA[uredi]

Pregled se zaključi z vrednotenjem ugotovljenega zdravstvenega stanja otroka. V primeru odstopanj pediater postavi diagnozo, napiše napotnice za obravnavo pri različnih strokovnjakih. [7], [8]


3. PREVENTIVNI PREGLED PRI ŠESTEM MESECU[uredi]

Na pregled je otrok naročen že na predhodnem sistematičnem pregledu. Pregled poteka ob prisotnosti vsaj enega starša ali skrbnika.

3.1. PREGLED OTROKA[uredi]

Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije in navodil staršem oziroma skrbnikom. Obsega osebno anamnezo, kjer se zdravnik in starši oziroma skrbniki pogovorijo o otrokovem splošnem počutju v družini, o otrokovem razvoju ali o otrokovih težavah.

3.2. OCENA SOMATSKEGA STATUSA[uredi]

Opravi se somatski status, kamor spadajo presejalni testi, izmeri se telesna masa, višina dojenčka, obseg glave, obseg prsnega koša, pediater pregleda veliko mečavo, preveri vid, sluh, reflekse in srčni utrip. [9]

3.3. DENVERSKI RAZVOJNI PRESEJALNI TEST[uredi]

Opravi se Denverski razvojni presejalni test. 1

3.4. LABORATORIJSKI TESTI IN CEPLJENJE[uredi]

Otroku se odvzame kri za oceno krvne slike (pogleda se hemogram: eritrociti, hemoglobin in hematokrit. Odkrivajo se tudi morebitne razvojne nepravilnosti sečil. Oceni se kontraindikacije za cepljenje. 4

3.5. ZDRAVSTVENO- VZGOJNO DELO[uredi]

Zdravstveno vzgojni pregled obsega individualno svetovanje o prehrane (dojenje ali hranjenje z mlečnimi formulami in postopno uvajanje goste hrane), preprečevanje avitaminoz, preprečevanje kariesa (zelo pomembno je ustno zdravje, rast zob in ustna higiena, težave pri izraščanju zob), svetovanje glede nege in spanja, psihičnega in motoričnega razvoja (spodbujanje razvoja čutil, razvoja govora, spodbujanja gibalnega razvoja in starosti ter razvoju primerne igrače). [10]

3.6. ZAKLJUČEK PREGLEDA[uredi]

Na koncu pregleda se pediater pogovori s starši ali skrbniki o ugotovljenih stanjih, postavi diagnozo v primeru ugotovitve nepravilnosti, napiše recept ali pripravi napotnico za nadaljnjo obravnavo v kolikor je to potrebno. Sledi naročanje na naslednji preventivni pregled. [11]


4. PREVENTIVNI PREGLEDI PRI DEVETEM MESECU[uredi]

Na sistematski pregled v 9. mesecu starosti otroka, je otrok naročen že na predhodnem sistematskem pregledu pri 6. mesecu starosti. Pregled poteka ob prisotnosti vsaj enega starša ali skrbnika. [12]

4.1.PREGLED OTROKA[uredi]

Izbran pediater naredi osebno anamnezo o otrokovem razvoju, morebitnih težavah in o odnosih v družini, pogovorijo se glede prehrane, vnosa vitamina D ter o morebitnih boleznih in težavah. V pregled se vključi tudi presejalne teste, otroku se izmeri telesno višino, telesno maso, izmeri se obseg glave in prsnega koša, opravi se Denverski razvojni presejalni test, ocena razvoja in okvirni nevrološki status. [13]

4.2. OCENA SOMATSKEGA STATUSA[uredi]

Opravi se ocena somatskega statusa, kar vključuje pregled kože otroka, vidnih sluznic, bezgavk, oceno glave, velike mečave in šivov, pregled oči, nosu, ušes, ustne votline in vratu. Pediater posluša srce otroka, tipa pulz, oceni dihanje, posluša delovanje pljuč ter pretipa trebuh, pregleda spolovilo in pregleda kolke otroka. [14]

4.3. LABORATORIJSKI TESTI[uredi]

Opravi se laboratorijske teste, ki vključujejo hemogram. [15]

4.4. ZDRAVSTVENA VZGOJA[uredi]

Del sistematskega pregleda vključuje tudi zdravstveno vzgojo, kjer pediater staršem svetuje glede prehrane, nege, spanja, preprečevanja pomanjkanja vitamina D, čustvenega, govornega in gibalnega razvoja njunega dojenčka. Pogovorijo se o varstvu otroka po končanem porodniškem dopustu, ter o preprečevanju najrazličnejših nezgod. [16]

4.5. ZAKLJUČEK PREGLEDA[uredi]

Pregled se zaključi z analizo ugotovljenih podatkov, pediater postavi morebitne diagnoze, napiše recepte in napotnice za nadaljnjo obravnavo, otroka naroči na naslednji preventivni pregled in cepljenje pri 12. mesecih. [17]


5. PREVENTIVNI PREGLEDI PRI DVANAJSTEM MESECU[uredi]

Na sistematski pregled pri 12. mesecih starosti je otrok naročen že na predhodnem sistematskem pregledu pri 9. mesecu starosti. Pregled poteka ob prisotnosti vsaj enega starša ali skrbnika. [18]

5.1. PREGLED OTROKA[uredi]

Izbran pediater naredi osebno anamnezo o otrokovem razvoju, morebitnih težavah in o odnosih v družini, pogovorijo se glede prehrane, vnosa vitamina D ter o morebitnih boleznih in težavah. Otroku se izmeri telesno višino, telesno maso, izmeri obseg glave, opravi se Denverski razvojni presejalni test, ocena razvoja in okvirni nevrološki status. Opravi se presejali test za odkrivanje raznih odstopanj na področju govora in komunikacije otroka, to je presejalni vprašalnik za starše: Lestvica komunikacije in simbolnega vedenja- razvojni profil (CSBS DP). [19]

5.2. OCENA SOMATSKEGA STATUSA[uredi]

Opravi se ocena somatskega statusa, kar vključuje pregled kože otroka, vidnih sluznic, bezgavk, oceno glave, velike mečave, pregled oči, nosu, ušes, ustne votline in vratu. Pediater posluša otrokovo srce, tipa pulz, oceni dihanje, posluša delovanje pljuč ter pretipa trebuh in pregleda spolovilo. [20]

5.3. CEPLJENJE[uredi]

Pediater se s starši pogovori o cepljenju in možnih stranskih učinkih cepljenja pri otroku, s tem pa naredi oceno sposobnosti za cepljenje. Cepljenje poteka po državnem programu, razen, če so ugotovljene začasne ali trajne kontraindikacije oz. če starši ne odklonijo cepljenja. Ob ugotovitvi kontraindikacij se otroka napoti na komisijo za cepljenja. Če starši nasprotujejo cepljenju, se ukrepa po predpisih. Vsako cepljenje se beleži v informacijski sistem in otrokovo cepilno knjižico/zdravstveno kartico. [21] Pri 12. mesecih otrok prejme 1. odmerek za bolezni ošpic, mumpsa in rdečk, ter 3. odmerek za pnevmokokne okužbe. Staršem se pove, da je naslednji preventivni sistematski pregled čez 6 mesecev, se pravi pri otrokovem letu in pol starosti. [22]

5.4. ZDRAVSTVENO- VZGOJNO DELO[uredi]

Staršem se na kratko poda zdravstveno vzgojo, se jih informira ter svetuje glede prehrane, spanja, preprečevanja pomanjkanja vitamina D, preprečevanja kariesa, psihičnega in gibalnega razvoja. Staršem se svetuje in opravi razgovor o tem, kdaj začeti s privajanjem otroka na kahlo, o preprečevanju nezgod, o premagovanju ločitvenega strahu, poudari pa se tudi o škodljivosti ekranov na otroka. [23]

5.5. ZAKLJUČEK PREGLEDA[uredi]

Pregled zaključi z ugotovljenimi stanji in beleženjem v informacijski sistem, postavljanjem morebitnih diagnoz in pisanjem receptov ter napotnic za nadaljnjo obravnavo. [24]


6. NAMENSKI PREGLED PRI DRUGEM MESECU STAROSTI[uredi]

Pregled opravi diplomirana medicinska sestra izbranega pediatra. Izmeri telesno dolžino in maso ter individualno staršem oz. skrbnikom svetuje o zdravstveni vzgoji. Če so ob pregledu ugotovljene težave v otrokovem razvoju, ga pregleda tudi pediater. [25]


7. NAMENSKI PREGLED MED ČETRTIM IN PETIM MESECEM[uredi]

Namenski pregled med 4. in 5. mesecem je cepljenje po republiškem imunizacijskem programu v Sloveniji.

7.1. CEPLJENJE[uredi]

Otroka cepimo proti: davici, tetanusu, oslovskem kašlju, Hemofilus influence b (Hib), otroški paralizi (2. odmerek). [26]

SKLICI:[uredi]

 1. https://www.vzajemna.si/storage/uploads/ac74f10b-317a-4f3d-ba30-d5997ba0a068/Tujina-WELCOME-pravilnik-2015.pdf
 2. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/62otrocimladi11.pdf
 3. https://www.zd-mb.si/Portals/0/Razno/Posvetovalnice/29012019-prvi%20preventivni%20pregled.pdf
 4. https://www.zd-mb.si/Portals/0/Razno/Posvetovalnice/29012019-prvi%20preventivni%20pregled.pdf
 5. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 6. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 7. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2010_1/brajovic.pdf
 8. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/cepljenje_-_knjiga.pdf
 9. https://zdaj.net/casovnica-preventivnih-pregledov/6-mesec-preventivni-pregled/
 10. https://zdaj.net/casovnica-preventivnih-pregledov/6-mesec-preventivni-pregled/
 11. https://zdaj.net/casovnica-preventivnih-pregledov/6-mesec-preventivni-pregled/
 12. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 13. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 14. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 15. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 16. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 17. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 18. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 19. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 20. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 21. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 22. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 23. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 24. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_preventivnih_pregledov_za_otroke_in_mladostnike.pdf
 25. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO59&d-16544-p=2
 26. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/cepljenje_-_knjiga.pdf