Pojdi na vsebino

Slovenska književnost 1965–2015

Iz Wikiknjig
 • Avtorji (socialno poreklo, poklic, spol, starost, stan (mladina, seniorji), nazor, pokrajinski izvor, prebivališče (ruralno : urbano, tujina)
 • Knjiga
 • Periodika: literarne in kulturne revije, časniki (podlistek, literarne priloge), »fenzini« (anarhistični, gejevski …)
 • Časopisi
 • Zvočne knjige
 • Novi mediji (besedilne zbirke na spletu, hiperliteratura …; notesniki, bralniki, mobilni telefoni …)
 • Gledališče
 • Dramatizacije (gledališče, radio, film, TV, strip, libreto, uglasbitev, recitacija, performans, postdramsko gledališče z montažami tekstov, računalniška igra)

Opombe[uredi]

Prenesi v poglavja, na katera se nanašajo, potem ko odpreš stran za poglavje.

 1. Je večina lit. producentov v tem obdobju študirala književnost? Kako raziskati zvezo med študijem in pisateljevim obzorjem?
 2. Poglavje lahko prestavimo v razdelek Obdelave.
 3. Lahko vključimo tudi v razdelek Produkcija
 4. Lahko obravnavamo tudi v razdelku Produkcija.
 5. Najbrž sodi literarna veda v prikaz zgodovine literature samo do mere, do katere je povezana z dogajanjem književnosti, ne pa sama na sebi, s svojim razvojem.
 6. Marku Juvanu se zdi to poglavje odveč.
 7. Poglavja o literaturi in drugih sistemih sodijo do neke mere tudi v razdelke Produkcija, Distribucija in Recepcija.