Pojdi na vsebino

Wikiknjige:Wikiprojekt Slovenska mladinska književnost

Iz Wikiknjig

WikiProjekt Slovenska mladinska književnost je usmerjeno sodelovanje študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani na Wikipediji s ciljem izdelave e-skripta Uvod v mladinsko književnost.

Napotki[uredi]

 • pred delom se obvezno registriraj (to stran lahko urejaš le, če si registriran(a) in prijavljen(a)!)
 • predno začneš delati vsakič preveri, če si prijavljena (razvidno iz desnega zgornjega kota: če je napisano tvoje uporabniško ime, si)
 • rezerviraj poglavje (spodaj se vpiši)
 • sestavi besedilo in ga dodaj v skripta

Študijsko leto 2007/08[uredi]

Študentje izvajalci
Da si rezervirate vaš članek, na spodnji seznam pod naslov (pod)poglavja zapišite svoje ime v obliki [[Uporabnik:Ime|Ime]], letnik/smer. Vsako poglavje obdelata dva študenta oz. študentki.

Npr.: 1. Glavni poglavje

 1. Klemen Kocjančič, 2rp (Simon Jenko)

Seznam[uredi]

 • 1.1. podoba otroka (Philip Aries)
 • 1.2. podoba otroka v slovenski (mladinski) književnosti
 • 1.3. knjige za mlade in otroke na Slovenskem
 • 1.4. razvoj šolstva na Slovenskem
 • 1.5. poučne in leposlovne knjige za otroke in/ali mlade
 • 2.1. različne definicije otroške in/ali mladinske književnosti
 • 2.2. mladinsko slovstvo, mladinska literatura, mladinska književnost ...
 • 2.3. children's literature, Kinderliteratur ...
 • 3.1. književnost za odrasle
 • 3.2. književnost za otroke

Brigita Ličen, 2.PV

 • 4.1. Književna besedila za mlade
 • 4.2. Priredbe in predelave književnih besedil za odrasle
 • 4.3. Namenjena odraslim – brez prirejanja
 • 4.4. Besedila namenjena mladim hkrati knjige za odrasle
 • 4.5. Besedna ustvarjalnost mladih
 • 5. ZNAČILNOST MLADINSKE KNJIŽEVNOST - DVOJNI NASLOVNIK EvaIleršič, 2PV

tina.beber, 2PV

 • 5.1. knjige za odrasle
 • 5.2. knjige za otroke
 • 5.3. knjige za mlade
 • 5.4. knjige za dvojnega naslovnika
 • 5.5. večpomenskost mladinske književnosti
 • 6.1. književna besedila (umetnostna besedila)
 • 6.2. polknjiževna besedila (polumetnostna ali literarizirana)
 • 6.3. stvarna besedila (neumetnostna besedila)
 • 7.1. pesemska besedila
 • 7.2. prozna besedila
 • 7.3. dramska besedila
 • 8.1. pesništvo
 • 8.2. pripovedništvo
 • 8.3. dramatika
 • 9.1. slikopis, slikanica, strip
 • 9.2. neknjižni mediji
 • 10.1. starejša slovenska (mladinska) književnost
 • 10.2. novejša mladinska književnost – tradicionalna mladinska književnost
 • 10.3. sodobna mladinska književnost
 • 11.1. poezija
 • 11.2. proza
 • 11.3. dramatika
 • 12.1. definicija
 • 12.2. zgodovina
 • 12.3. vrste ljudske otroške pesmi s primeri
 • 12.4. viri, literature in spletni viri
 • 13. AVTORSKE / UMETNE PESMI
 • 13.1. 1550-1850
 • 13.2. 1850-1900
 • 13.3. 1900-1950
 • 13.4. 1950-1990
 • 13.5. 1990
 • 14.1. Podobnosti in razlike
 • 15.1. definicija
 • 15.2. zgodovina
 • 15.3. teorije – klasifikacija
 • 15.4. primeri besedil (svetovna in slovenska mladinska književnost ter naslovnice)
 • 15.5. viri, literatura, spletni viri
 • 16. SODOBNA PRAVLJICA
 • 16.1.1. definicija
 • 16.1.2. zgodovina
 • 16.1.3. teorije – klasifikacija
 • 16.1.4. primeri besedil (svetovna in slovenska mladinska književnost ter naslovnice)
 • 16.1.5. viri, literatura, spletni viri
 • 16.2.1. definicija
 • 16.2.2. zgodovina
 • 16.2.3. teorije – klasifikacija
 • 16.2.4. primeri besedil (svetovna in slovenska mladinska književnost ter naslovnice)
 • 16.2.5. viri, literatura, spletni viri
 • 16.2.6. Fantastična pripoved I (Gote Klingberg)
 • 16.2.7. Fantastična pripoved II (Marjana Kobe)
 • 16.2.8. Fantastična pripoved III (Maria Nikolajeva)
 • 17.1. ljudska in avtorska pripovedka (Peter Klepec – Martin Krpan)
 • 17.2. basen
 • 17.3. legenda
 • 17.4. realistična pripovedna proza
 • 17.5. kratka zgodba v slikanici
 • 17.6. zbirka kratkih zgodb v ilustrirani knjigi
 • 17.7. obsežnejša zgodba s poglavji
 • 18.1. slikopis
 • 18.2. slikanica
 • 18.3. strip
 • 18.4. e-slikanica
 • 18.5. nove oblike
 • 19.1. definicija
 • 19.2. zgodovina
 • 19.3. teorija – klasifikacija
 • 19.4. primeri (tuji, slovenski, naslovnice)
 • 19.5. viri, literature, spletni viri
 • 20.1. tradicionalna ali didaktična mladinska književnost
 • 20.2. sodobna ali subverzivna mladinska književnost
 • 21. POGLEDI NA OTROKA IN OTROŠTVO
 • 21.1. idealizacija podobe otroka - utopija
 • 21.2. romantizacija podobe otroka - karneval
 • 21.3. problematizacija podobe otroka - kolaps
 • 22.1. definicija
 • 22.2. zgodovina
 • 22.3. teorija - klasifikacija
 • 22.4. primeri besedil (tuji, slovenski in naslovnice)
 • 22.5. Ciciban in Cicido
 • 22.6. viri, literatura, spletni viri
 • 23.1. definicija
 • 23.2. zgodovina
 • 23.3. teorija
 • 23.4. primeri besedil (npr. Mali princ – Zvezdica Zaspanka)
 • 23.5. viri, literature, spletni viri
 • 24.1. definicija
 • 24.2. zgodovina
 • 24.3. teorija
 • 24.4. primeri besedil
 • 24.5. viri, literature, spletni viri
 • 25. PROBLEMSKA TEMATIKA V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI
 • 25.1. problemska tematika
 • 25.2. smeri razvoja po letu 1990
 • 26.1. avtorji
 • 26.2. ilustratorji
 • 26.3. naslovnice
 • 28.1. Pionirska knjižnica v Ljubljani
 • 28.2. Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo
 • 28.3. IBBY in Slovenska sekcija za IBBY
 • 29. SLOVENSKI MLADINSKI LITERARNI ZGODOVINARJI
 • 29.1. Uvod - mladinska književnost na slovenskih univerzah
 • 29.2. Josip Brinar, Kazimir Humar, Marjana Kobe, Borut Stražar ...
 • 29.3. I. Saksida, D. Haramija, Vida Medved Udovič, Metka Kordigel Aberšek …
 • 30. NAGRADE ZA SLOVENSKO MLADINSKO KNJIŽEVNOST
 • 30.1. nagrade za svetovno mladinsko književnost (IBBY, ALMA …)
 • 30.2. slovenske nagrade za mladinsko književnost
 • 30.3. slovenski nagrajenci (avtorji, ilustratorji)
 • 31.1. Charlote Buhler
 • 31.2. Arthur Appleyard
 • 31.3. Perry Nodelman
 • 31.4. Marjana Kobe
 • 31.5. Metka Kordigel Aberšek
 • 32.1. prva starostna skupina 1.-3. leta
 • 32.2. druga starostna skupina 3.-6. leta
 • 33.1. prvo triletje
 • 33.2. drugo triletje
 • 33.3. tretje triletje
 • 34. VIRI, LITERATURA IN SPLETNI VIRI ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST

Glej tudi[uredi]