Pojdi na vsebino

Upravni postopki/Upravni postopki in njihovi instituti v Republiki Sloveniji in po svetu

Iz Wikiknjig
Kazalo
  1. Uvod
  2. Temeljni koncepti
  3. Upravni postopki in njihovi instituti

Upravni postopek je sestavljen iz vrste posameznih procesnih dejanj, prek katerih se določa pravni položaj nosilcev pravic, pravnih koristi in obveznosti na upravnih področjih (npr. pri odmeri davkov, izdaji gradbenih dovoljenj, pridobivanju socialnih pomoči, pravicah tujcev, zadevami v zvezi z vozili in prometom …).

Ta dejanja določajo posamezni procesni instituti kot sklop načel in pravil v zvezi z zaokroženim naborom vprašanj postopka (npr. temeljna načela, javni interes, stranka, raba jezika v postopku, vročanje, pritožba – gl. v nadaljevanju).

Splošni instituti[uredi]

Temeljna načela vodenja upravnih postopkov[uredi]

- ZUP

- Upravni postopek - teoretično in primerjalno

- Podrejena in smiselna uporaba ZUP

- Modernizacija upravnega postopka v Sloveniji in EU

- Temeljna načela v upravnem postopku

- Upravna zadeva/stvar

- Zakonitost v upravnem postopku

- Javni interes v upravnem postopku

- Materialna resnica kot temeljno načelo v upravnem postopku

- Pristojnost in pooblastila v upravnem postopku

Udeleženci v upravnih postopkih in njihova komunikacija[uredi]

- Stranka v upravnem postopku

- Stranski udeleženec v upravnem postopku

- Državni pravobranilec v upravnem postopku in upravnem sporu

Faze postopka: od uvedbe do rabe pravnih sredstev in izvršbe[uredi]

- Uvedba upravnega postopka

- Ugotovitveni postopek

- Poseben in skrajšani ugotovitveni upravni postopek

- Listine kot dokazilo v upravnem postopku

- Dokazovanje v upravnem postopku

- Predhodno vprašanje v upravnem postopku

- Prekinitev in ustavitev upravnega postopka

- Poravnava v upravnih zadevah

- Pridobitev in izmenjava podatkov v upravnem postopku

- Soglasja v upravnem postopku

- Jezik v upravnem postopku

- Vloge in zahtevki v upravnem postopku

- VEM (vse na enem mestu) v upravnih zadevah

- Vabilo v upravnem postopku

- Zapisnik in uradni zaznamek v upravnem postopku

- Vpogled v spis in dostop do informacij javnega značaja v upravnih zadevah

- Vročanje v upravnem postopku

- Odločba in sklep v upravnem postopku

- Molk organa v upravnem postopku in upravnem sporu

- Odločanje v razumnem roku oz. brez nepotrebnega odlašanja v upravnih zadevah

- Dokončnost in pravnomočnost v upravnih zadevah

- Izvršljivost upravnih odločb in sklepov

- Izvršba v upravnih zadevah

- Pritožba v upravnem postopku

- Izredna pravna sredstva v upravnem postopku

- Nadzor nad izvajanjem ZUP – upravna inšpekcija

- Sodni nadzor nad posamičnimi upravnimi akti

- Upravni spor

- Upravno sodišče

- Ustavna pritožba v upravnih zadevah

- Praksa ESČP v upravnih zadevah

Posebni upravni postopki[uredi]

- Posebni upravni postopki

- Inšpekcijski postopki

- Davčni postopki

- Upravni postopki v občinski pristojnosti

- Uporaba ZUP v postopku o prekršku

- Upravni postopki na CSD